Sperm Arama TESA, TESE
Mart 11, 2015
Varikosel
Mart 11, 2015

AŞILAMA (İnseminasyon)

İntraUterin İnseminasyon (IUI) ya da halk arasında kullanım şekli ile ‘aşılama’ işlemi bir kateter (özel ince yapılı her iki ucu açık olan boru-tüp) yardımıyla erkeğin sperminin kadın rahmi (uterus) içerisine verilmesi işlemidir.
Normal cinsel ilişki ile spermler kadın vajinasına bırakılırken aşılama ile spermler direk olarak rahim içerisine verilmekte ve bu şekilde spermlerin tüplere ve yumurtaya ulaşma şansı ve dolayısıyla da gebelik şansı arttırılmaktadır.
Bu işlemin yapılabilmesi için kadının en az bir tane yumurtasının kendiliğinden ya da yumurta büyümesini uyarıcı ilaçlarla gelişmesi ve yine en az bir tüpünün sağlıklı olması gereklidir. Yine bu işlemin yapılabilmesi için erkeğin sperm değerlerinin (sayı-hareket-şekil olarak ) normal ya da normale göre hafif düşüklük göstermesi gerekmektedir. Kendiliğinden ya da adetin 3.-5. günlerinde başlanan tedavi ile yeterli yumurta gelişen kadınlarda göbekten çatlatma iğnesi (human Chorionic Gonadotropin (hCG)yapılarak iğneden 24-34 saat sonra aşılama işlemi yapılır. Bazı yayınlarda 36-48 saat sonra aşılama işlemi yapıldığı da belirtilmektedir.  Erkekten alınan sperm laboratuar ortamında özel solüsyonlarla yıkanarak mevcut olan spermlerin en hareketli ve sağlıklı olanları seçilip yaklaşık 1 cc hacmindeki sperm içeriği kateter ile kadının rahmine verilir. İşlemden 14 gün sonra kanda gebelik testi yapılarak gebelik oluşup oluşmadığı anlaşılmaktadır.

Aşılama ile gebelik şansı %10-20 aralığında olup özellikle 35 yaşının altındaki kadınlarda gebelik başarısı daha yüksektir.

Aşılama yapılabilecek durumlar :

 • Açıklanamayan infertilite,
  • Sperm sayı veya hareketinde azalma olduğu durumlarda,
  • Servikal (rahim ağzı) mukus bozukluklarında,
  • Rahim ağzında geçirilmiş cerrahi işlemler veya endometriozis gibi nedenlere bağlı olarak darlık/skar olması halinde,
  • Erkekte ejekülasyon bozukluğu olduğu durumlarda,
  • Azoospermi (ejekülatta hiç sperm olmaması) olup donör spermi ile gebelik istenildiğinde.