Hakkımda

1966 Hatay Antakya Doğumluyum.

İlk ve Orta Öğretimimi Hatay’da Tamamladım.

1989 Yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun Oldum.

Mecburi Hizmetimi Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde Gerçekleştirdim.

1994 Yılında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığını Aldım.

Görevimi Zekai Tahir Burak’ta Tüp Bebek Bölümünde Yüksek Riskli Gebelikler, Doğum Bölümü Ve Onkoloji Bölümlerine Devam Ettirdim.

2011 Yılında Doçent Unvanımı Aldım.

 

KONGRE KATILIMLARI ve SERTİFİKALAR

Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu VII.

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri  (Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Laparoskopi (Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Fetal Heart ve Perınatal Management (Perinatal Tıp Vakfı 2010 İstanbul)

 1. Jinekoloji Onkoloji Kongresi

Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu

Ege Bölgesel Jinekoloji Onkoloji Sempozyumu

 1. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Karşılaşılan Adli Problemlerde Yaklaşımlar

 1. Gelenek Zekai Tahir Burak Günleri

Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji 6. Ulusal Kongresi

 1. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbi Derneği Kongerisi
 2. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri
 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı
 4. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi

2007 Hacettepe Kadın Hastalıkları ve Doğum Tıp ve Sanat Felsefesi Kongresi

Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu

 1. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi
 2. Ulusal Maternal-Fetal Tıp Perinatoloji Kongresi
 3. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve 2. Reproductove Medicine Konular ve Çözümler Ortak t
 4. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu
 5. World Congress Of Perinatal Medicine VIII. Ulusal Perinotoloji Kongresi

Üreme Sağlığı Kongresi

Inter- University School Of Medical Ultrasound

Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu 2000

III. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

Perinatoloji Bilim Dalı Prenatal Tanı ve Tedavi Kursu

III. Ulusal Menopoz-Osteoropoz Reprodüktif Tıp Kongresi

I.Uluslararası Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

İnfertilite de Temel Tanı ve Tedavi (Tübitak- Gazi Üniversitesi)

Polikistik Over Sendromunda Yeni Gelişmeler  (Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Certificate Of Attendance (Fırst International Congress On Adolescence  Dısorders And New Approaches)

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAR ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Gebelerdeki Genital Kondilomlarda Elektrokoter Kullanımı (Türk Jinekoloji Derneği II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 1999 Ekim Antalya)

Günaşımı Olan Gebelerde Fetal Umblikalarter Doppler Ultrasonografininn Önemi (3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi)

Preeklamptik Gebelerdeki CA 125 Seviyelerinin Kontrol Grubu Gebelik İle Karşılaştırılması (7. Uludağ  Jinekoloji Ve Obstetrik Kış Kongresi -Analysıs Of Adeno- 2005)

Retrospective Analysıs Of Adenomyosıs Cases (Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi)

Pure Lipoma Of The Uterus: A Case Report (Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi)

IVF-ET Sonrasında oluşan Bilateral Ektopik Gebelik (Türk Jinekoloji Obstetik Derneği Kongresi, Antalya 2007)

Düşük Doğum Ağırlıının Rreeklri’de Yeni Gampsili Gebelerdeki İnsidansının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (Jinekoloji ve Obstet Yeni Görüş ve Gelişmeler Cilt 6, Sayı 1-2)

Vulva ve Vajenin Ender Gözlenen Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi (12. Jinekoloji Onkoloji Kongresi)

Olgu Sunumu: Atipik Polipoid Adnomyoma Zemininde Gelişen Endometrial Adenokarsinoma  (12. Jinekoloji Onkoloji Kongresi)

Over Kanserini Taklit Eden Retroperitoneal Schwannom  (12. Jinekoloji Onkoloji Kongresi)

PP-105 Epitelyal Ovaryan Karsinoma Metastazını Taklit Eden Duodenal Ektopil Pankreas: Olgu Sunumu  (12. Jinekoloji Onkoloji Kongresi)

PP-109 Primer Tuba Kanseri: Olgu Sunumu  (12. Jinekoloji Onkoloji Kongresi)

Kadın Genital Kanserleri & Hpv (Akademi Yayınevi)

Jinekolojik Onkoloji 63. Bölümü Intraperitoneal Kemoterapi (Güneş Kitabevi)

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

Silver Nitrate Treatment Of Bartholin Gland Abscesses And Cystes (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine)

Opere Epitelyal Over Kanserlerinde Kemoterapiye Bağlı Gelişen Toksisitelerinin Klinik  Analizi (Jinekoloji Onkoloji Dergisi Eylül 2001, Cilt 4, Sayı 3)

Prematür Ovaryen Yetmezlikli Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi Seçeneklerinin Kan Lipid Profili Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Çalışması (Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Kadın Dergisi 2002, Cilt 8, Sayı 1)

Over Kanserlerinde Dr. Zekai Tahir Bur Deneyimi (Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Cilt: 9, Sayı: 2, 2003)

‘’Gebeliğin Intrahepatik Kolestazı: Bir Olgu Sunumu’’ Insthepatic Cholestasis Of Pregnancy: A Case Report (Jinekoloji- Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt/Vol: 2 Ocak/January 2005 Sayı: 5)

Jinekolojik Operasyonlarda Görülen Ürolojik Komplikasyonlar (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 2 Haziran 2005, Sayı 6)

Preeklamptik ve Normal Gebeliklerde Serum Selenyum Seviyeleri (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 2 Haziran 2005, Sayı 6)

Kronik Pelvik Ağrı (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 2 Haziran 2005, Sayı 6)

Immature Teratoma: Case Series (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 2 Haziran 2005, Sayı 7)

Preoperatif ve Postoperatif Değerlendirme (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 2 Haziran 2005, Sayı 8)

Primary Pelvic Hydatid Cyst (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 3 Haziran 2006, Sayı 9)

Sütür Materyalleri (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 3 Haziran 2006, Sayı 9)

Vulvanın Bazal Hücreli Karsionmu: Olgu Sunumu (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 3 Haziran 2006, Sayı 11)

Hiperaktif Mesane Epidemiyolojisi (Jinokoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 3 Haziran 2006, Sayı 11)

Non-Hodgkin Lymphoma Presenting As Advanced Ovarian Cancer- Report Of Three Cases (Gynecolog Obstetrics & Reproductive Medicine)

Histerektominin Stroidojenik Hormonlar Olan Estradiol, Progesteron ve Testosteron Düzeyleri Üzerine Etkisi: Deneysel Dişi Rat Modeli (Gazi Tıp Dergisi)

An Unusual Case Of Lymphangioma Circumscriptum Of The Vulva (Gazi Tıp Dergisi-Medical Journal 2009;4:4 176-7))

Ovaryan Gynandroblastoma: Çok Nadir Görülen Bir Olgu (Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi- Haziran 2010, Cilt 13, Sayı 2)

Over Kanseri Yönetiminde Bağırsak Cerrahisi (Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi- 2010-1, Sayfa 7-10)

İzole İnguinal Lenf Nodu Metastazı, Epiteliyal Over Kanserinin Beklenmedik Relapsı: Olgu Sunumu (Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi- Aralık 2009, Cilt 12, Sayı 4)

Normal, Hiperplastik ve Neoplastik Endometrium Dokusunda Cyclin-e ve Caspase-3 Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal Analizi (Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi- 2009-3, Sayfa 60-65)

Pelvik Malignansiyi Taklit Eden Mesane İnvazyonu Yapan Klebsiella Pneumonia Tuba Ovaryan Abse Olgusu (Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi- Haziran 2010, Cilt 13, Sayı 3)

Over Kanserini Taklit Eden Kronik Ektopik Gebelik Olgusu (Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2008- 4, Sayfa 17-20)

Seks Kord Stromal Tümörü Olan Bir Hastada Fertilite Koruyucu Cerrahi ve Kemoterapi Sonrası Gebelik (Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi)

Histerektomi Uygulanan Endometrial Hiperplazi Olgularında Cerrahi Öncesi ve Sonrası Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması (Kadın Doğum Dergisi)

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

Basall Cell CarcIonoma Of The Vulva: A Case Report (Arch Gynecol Obsest May, 2007; 275 (Supplement) 99

Effect Of Materham Serum And Umbılıcal Cord Blood LeptIn ConcentIratIons On Fetal Birth Weight Of Growth Restricted Fetuses (Arch Gynecol Obsest 2007 May, 275 (Supplement) 1

Cane Stradio Lev In The Midfollıcular Phase Be A Predictor Of Risk For Ovarian Hyper Response (International Federation Of Fertility Societies XIX World Congress On Fertılıty & Sterility)

Can Pre-Leep Information Decrease Women’s Anxiety And Improve Knowledge And Complıanca To Follw Up ? ( 15th International Meeting Of The European Society Of Gynacologıgal Oncoloy (ESGO)

Prımary Malignant Melanoma Female Genital Tract. Report Of Five Cases (12th Biennial Meeting International Cynecologıc Cancer Society –IGCS)

Primary Adenocarcınoıd Tumor Of The Ovary Arısıng In Mature Cystıc Teratoma A Case Report (12 th Biennial Meeting  Internation Gynegologic Cancer Society- IGCS)

Case Of Carcınoıd Of The Appendıx In A Patıend With Endometrial Cancer (16th International Meeting Of The European Society Of Gynaecologıcal Oncology (ESGO)

A Case Of Chronıc Ectopıc Pregnancy Mımıckıng Ovarıan Cancer (16 th International Meeting Of The European Societyy Of Gynaecologıcal Oncology (ESGO)

Unusual Form Of Superfıcıal Spreadıng Squamous Cell Carcinoma Of Cervıx Involving The Endometrıum, Bilateral Tubes And Ovarıes (16 th International Meeting Of The Europen Socıety Of Gynaecologıcal Oncology (ESGO)

Isaloted Inguınal Lymph Node Metastasıs: An Unusual Relaps OF Epithelial Ovarian Carcinoma (16 th International Meeting Of The Europen Socıety Of Gynaecologıcal Oncology (ESGO)

Extraovarian Conditions Mımıcking Ovarian Cancer- A Single Center Experience Of 15 Years

(13th Biennial Meeting Of The International Gynecologic Cancer Socity (IGCS 2010)

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

Ligneous Cervicovaginitis (Taiwanese Journal of Obstetirics & Gynecology)

Simultaneous Bilateral Tubal Pregnancy After İn Vitro Fertilization And Embryo Transfer (Triwanese Journal of Obtetirics & Gynecology)

The Effect Of TCu- 380 A On Cervicovaginal Flora (Arch Gynecol Obste (2008) 277:429-423)

Vascular Endothehial Growth Factor +405 C/G Polymorphism is Highly Associated With An İncreased Risk Of Endometriosis İn Turkish Women (Arch Gynecol Obstet)

The Effect Of İloprost, A Prostacyclin Analogue, İn Exprimental İschaemia/ Reperfusion İnjury İn Rat Ovaries (Experimental Toxicologic Pathology)

Primary Malignant Melanoma Of Tehe Female Genital Tract (Taiwan Obsest Gynecal June 2009)

Primary Adenocarcinoid Tumar Of The Ovary Arising İn Matıre Cystıc Teratoma. A Case Report (Ejgo European Journal of Gynaecological Oncology)

Cervical Phosphorylated İnsulin-like Growth Factor Binding Protein-1 in Prediction Of Preterm Delivery (Gynegology And Obstetrics Volume 279. Number 3 3 March 2009)

Atorvastatin Causes Regression Of Endometriotic implants in a Rat Model (Reproductive BioMedicine Online (2010) 20,291-299)

Randomized Trial Of Vaginal Prostaglandin E2 Versus Oxptocin For Labor İnduction In Term Premature Pupture Of Membranes (Taiwan Obstet Gynecol- March 2010. Vol. 49 No.1)

The Significance Of Fetal Sacral Length İn The Ultrasonographic Assesment Of Gestational Age (Arch Gynecol Obstet)

The Significance Of Fetal Maxillary Length İn T he First Tremester Sacreening FOr Trisomy 21 (Arch Gynecol Obstet)

Complete Lymph Node Dissection: İs it Essential For The Treatment Of Borderline Epithelial Ovarian Tumors ? (Gynecologic Oncology)

Treatment Of Recurrent Vulvar Paget Disease With İmiquimod Cream: A Case Report And Review Of The Literature (Arch Gynecol Obstet)

Treatment Of Recurrent Vulvar Paget Disease Weth İmiquimod Cream: A Case Report And Review Of The Literauter (Arch Gynecol Obstet)

A Systematic Review: Endometriosis Presentig With Ascitec (Arch Gynecol Obstet)

Unusal Form Of Superticial Spreading Squamous Cell Carcinoma Of Cervix İnvolving The Endometrium, Bilateral Tubes And Ovaries: A Case Report With Literature Review (Arch Gynecol Obstet)

Pelvic Hydatid Disease Mımıkıng Ovarian Malignancy (Arch Gynecol Obstet)

Extraovarian Conditions Mımıkıng Ovarian Cancer: A Single Center Experience Of 15 Year (Arch Gynecol Obstet)

Serum Concentrations Of CA-125 İn Normal And Preeclamptic Pregnancies (Arch Gynecol Obstet)

Fertility Outcome After Conservative Surgery For Borderline Ovarian Tumors: A Single Center Experience (Arch Gynecol Obstet)

 

UZMANLIK TEZİ 

Düşük Doğum Ağırlığının, Preeklemsili Gebelerdeki İnsidansının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (Ankara 1995- Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi)