Tüp Bebek Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Yöntemler

Embriyo Dondurma
Mart 12, 2015
Tüp Bebek Mevzuat
Mart 12, 2015

TÜP BEBEK TANI VE TEDAVİSİNDE KULLANILAN CERRAHİ YÖNTEMLER

HİSTEROSKOPİ

İnfertilite de, tekrarlayan düşüklerin nedenlerinin araştırılmasında, anormal adet kanamalarının nedeninin araştırılmasında ve rahim içi patolojilerin tespit ve tedavisinde histeroskopi önemli bir tanı aracıdır. Laparoskopide olduğu gibi iki türü vardır. Tanisal (Diagnostik) Histeroskopi ve cerrahi (operatif) histeroskopi çeşitleri vardır.

Tanısal (Diagnostik) Histeroskopi’de rahim içinin ve tüplerin rahime açılan kısmının optik kamera eşliğinde incelenmisidir. İşlem, vajenden ve rahim ağzı kanalından özel aletlerle girilerek yapılır. İnfertiliti tekrarlayan düşüklerin araştırılmasında, adet düzensizliklerinde ve rahim içi patolojilerin tanı ve tedavisinde histeroskopi önemli bir tanı aracıdır.

Bu yöntem çok basittir ve  hastaya herhangi bir rahatsızlık vermez.

Rahim içi perde, rahim içi polipler, çift rahim, rahim boşluğu, asherman (kürtaj sonras ında rahimii yapışıklıkları) gibi durumlarda bilgi verir.

Adetin tamamıyla bitiminden sonra yapılabilir hafif ağrı veren bir işlemdir ve işlem bitiminde kişi günlük işlerine geri dönebilir.

 

Operatif Hitereskopi

Tanısal histeroskopi sırasında saptanan bir çok anormallik operatif histeroskopi ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. Özellikle rahim içi polipler (aşırı büyüme gösteren et parçaları), septum (rahimi bölen parça) , adezyonlar (yapışıklıklar) ve rahim içi(submüköz) myomlar görülüp cerrahi olarak giderilebilir. Histeroskop, içindeki kanallardan operasyonda kullanılacak makas, biyopsi forsepsi, yakalama forsepsi, lazer fiberi ve elektro-cerrahi araçlarının geçmesine izin verecek şekilde dizayn edilmiştir. Yapışıklıklar, rahim içinde görülebilen myomlar ve polipler uzaklaştırılabilir. Doğumsal bir anormallik olan ve rahimi ikiye tamamen ya da kısmen bölen oluşum (uterin septum) histeroskopik olarak düzeltilebilir.

 

Laparoskopi

Tanısal (Diyagnostik) Laparoskopi

Laporoskopi direkt görerek iç organların değerlendirilmesini sağladığı için radyolojik tetkiklerden Histerosalpingografi (HSG) ve ultrasonografiye göre daha kesin ve net bilgi vericidir.

Bu nedenle; laparoskopi kadın üreme organlarından rahim, yumurtalık ve tüplerle, pelvis ve karın içi organların değerlendirilmesi için uygulanan,infertilite tanı ve tedavisinde altın standart olan bir yöntemdir.
Genelde ilk aşama infertilite testlerinden başka, özellikle karın ağrısı, geçirilmiş pelvik enfeksiyon öyküsü ve geçirilmiş operasyonu olan kadınlarda da tanısal amaçla kullanılabilir. Bu yöntemle;

  • Tüplerin açık olup olmadığına
  • Tüp ile yumurta arasındaki ilişki
  • Rahmin dış yüz ve anatomik yapısına
  • Karın için, tüplerde, yumurtalarda ve rahimde yapışıklık olup olmadığına
  • Yumurtanın görünümüne bakılır.

Operatif Laparaskopi

Tanısal laparoskopi esnasında saptanan bir çok problem, güvenli bir şekilde laparoskopik olarak o anda tedavi edilebilir. Cerrahi düzeltme amacıyla yapılan laparoskopiye “Operatif Laparoskopi” denir.

Operatif laparoskopi yapılacağı zaman, ek bir kaç yeni kesi daha yapılarak 5mm çaplı yeni trokar içinden makas, koter, lazer, dikiş gibi yardımcı araçlar karın içine gönderilir. Bu şekilde ve özel olarak dizayn edilmiş aletler sayesinde, karın içinde pek çok cerrahi girişim yapılabilir.